-------
ТЕЛЕСКОПИ

*CELESTRON
*KONUS
*SKY-WATCHER

БИНОКЛИ
KONUS
ДАЛЕКОГЛЕДИ
KONUS
АКСЕСОАРИ
KONUS
SKY-WATCHER
CELESTRON
МИКРОСКОПИ
KONUS
КОМПАСИ
KONUS
ВИСОТОМЕРИ
KONUS

ХРОНОМЕТРИ
KONUS

ЧАСОВНИЦИ
KONUS
КРАЧКОМЕРИ
KONUS
ТЕРМОМЕТРИ
KONUS
ВЛАГОМЕРИ
KONUS
БАРОМЕТРИ
KONUS
ЛУПИ
KONUS
СЛ. ОЧИЛА
KONUS
ПРИЦЕЛИ
KONUS
НОВИ
ПРОДУКТИ

KONUS
SKY-WATCHER
CELESTRON

CCD КАМЕРИ
APOGEE

 

 

 


ИНСТРУКЦИИВнимание избирам телескоп!

1

2
Инструкции

Инструкция за телескопите PowerSeeker 114EQ

Инструкция за телескопите PowerSeeker 1

Инструкция за телескопите PowerSeeker 2

за монтаж и експлоатация на телескопите Celestron

за монтаж и експлоатация на телескопите Konus

телескопите GOTO

за монтаж и експлоатация на микроскопа

експлоатация на бинокъла

какво се вижда в телескоп!

как да гледаме с телескоп!

Модели телескопи

рефлектори

рефрактори

катадиоптрични


Телескопи KONUS


#1770 MAKSUTOV-CASSEGRAIN DIGIMAX-90 - Ръководство за работа (на английски)

#1770 MAKSUTOV-CASSEGRAIN DIGIMAX-90 - Ръководство за работа (на български)

#1770 MAKSUTOV-CASSEGRAIN DIGIMAX-90 - Ръководство за сглобяване

NEXSTAR SLT - Ръководство за работа с Hand Control

KONUSMOTOR-500


КНИГИ, СТАТИИ

Пиер Бурж "Астрономическа фотография за любители" - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

Колимация на рефлектор

Оптични покрития

Наблюдение на Слънце

Какво се вижда?

Монтировката

Астрофототехника и обекти

Телескопи за децата
Как да започнем
Персеиди 2015
Как да започнем-1
Избор на окуляр
Прогнозата за времето
Как да снимаме Лунно затъмнение - I
Как да снимаме Лунно затъмнение - II
Как се става астроном-любите
Биноклите
Избор на бинокъл
Голямото американско затъмнение 21 август 2017г.
Лунно затъмнение от полусянката 16.09.2016
Лунно затъмнение 07.08.2017

Работа с подвижна звездна карта

звездна карта


 

Постоянна изложба ОБРАЗИТЕ НА НЕБЕТО

ГАЛЕРИЯ

СЪВЕТИ

астро-информация https://astro-info
.my.contact.bg

 

 
Copyright АндромедА, 2020, - София, ул. "Цар Асен" 49, тел. +3592 981 13 27, e-mail: andromeda@telescope.bg : sales@telescope.bg