Категории с падащо меню

Училищна STEM среда

The Ultimate Guide to Observing the Universe

Подкатегории

Телескопи с ръчно насочване за училищна STEM среда (14)

Подбрали сме преносими и лесни за обслужване модели, към които могат да се добавят още много различни аксесоари.

Всички телескопи могат да бъдат снабдени със слънчев филтър

Слънчев филтър - фолио AstroSolar Safety Film 20x30cm ND = 5.0 Код: 2459281

На всички екваториални модели EQ може да се добави и моторче за проследяване на небесните обекти

Мотор за телескоп AstroMaster и Power Seeker Код: 93514

На всички телескопи могат да им се купят допълнително комплекти окуляри и филтри за различни увеличения

Комплект аксесоари за телескопи ASTRO MASTER 1.25" Код: 94307

Комплект аксесоари за телескопи POWER SEEKER 1.25" Код: 94306

Комплект окуляри и филтри 31.8 mm в метално куфарче Код: 94303

На всички телескопи може да се добави и универсален адаптер за фотографиране със смартфон

универсален адаптер за смартфони NexYZ 3-Axis Код: 81055

Телескопи компютризирани за училищна STEM среда (14)

Подбрали сме олекотени и лесни за обслужване модели, към които могат да се добавят още много различни аксесоари.

Всички телескопи могат да бъдат снабдени със слънчев филтър

Слънчев филтър - фолио AstroSolar Safety Film 20x30cm ND = 5.0 Код: 2459281

На всички телескопи могат да им се купят допълнително комплекти окуляри и филтри за различни увеличения

Комплект аксесоари за телескопи ASTRO MASTER 1.25" Код: 94307

Комплект аксесоари за телескопи POWER SEEKER 1.25" Код: 94306

Комплект окуляри и филтри 31.8 mm в метално куфарче Код: 94303

На всички телескопи може да се добави и универсален адаптер за фотографиране със смартфон

универсален адаптер за смартфони NexYZ 3-Axis Код: 81055

Всички компютризирани телескопи изискват захранване 12 V, може и с батерии, но може и с адаптер за 220 V

AC Adapter – 2 Amp 12 V Код: 18778

 

Микроскопи оптични за училищна STEM среда (5)

Подбрали сме подходящи за училище биологични микроскопи с големи увеличения, с цел изследване на различни микроскопски препарати.

За всички модели може да се купи камера, която да изведе изображение на вашия колпютър.

Дигитална камера за микроскоп Digital Microscope Imager 2Mpx USB Код: 44421

Дигитална камера за микроскоп Digital Microscope Imager HD 5Mpx USB Код: 44422

Към всички модели можете да добавите комплекти трайни микроскопски препарати в кутийка с описание.

#4855 препарати 10 бр. риби, жаби, земноводни
#4856 препарати 10 бр. гущери, птици и змии
#4862 препарати 10 бр. възпроизводство на животни
#4877 препарати 10 бр. бактерии и прости организми
#4881 препарати 10 бр. възпроизводство на растения
#4886 препарати 10 бр. структура на зеленчуци
#4887 препарати 10 бр. възпр. и разв. на клетката
#4900 препарати 10 бр. светът в капка вода
#4910 препарати 10 бр. човешки тъкани I серия
#4911 препарати 10 бр. човешки тъкани II серия
#4914 препарати 10 бр. патолог. чов. тъкани I серия
#4915 препарати 10 бр. патолог. чов. тъкани II серия
#4918 препарати 10 бр. животински и човешки паразити
#4950 препарати 10 бр. животът в почвата
#4952 д. препарати 10 бр. животни и раст. увредени от замърсяване
#4960 препарати 10 бр. за изуч. на науки
#4963 препарати 10 бр. за изуч. на биология I серия
#4964 препарати 10 бр. за изуч. на биология II серия
#4976 препарати 25 бр. обща биология
#4977 препарати 25 бр. зоология I серия, безгръбначни, насекоми
#4978 препарати 25 бр. зоология II серия
#4979 преп. 10 бр. зоология: протозоа (най-прости)
#4980 преп. 25 бр. зоология: инсекти
#4981 д. преп. 15 бр. зоология: репродукция в безгръбначни
#4982 преп. 15 бр. ботаника: гъби, лишеи, мъхове
#4983 д. преп. 25 бр. ботаника: чернодробни, мъхове, спорови, голосеменни растения
#4984 д. преп. 25 бр. ботаника: покритосеменни, едносемеделни
#4985 д. преп. 25 бр. ботаника: покритосеменни, двусемеделни
#4986 преп. 25 бр. биология, клетка и животински тъкани
#4987 преп. 25 бр. човешко тяло: структура на органите

 

Микроскопи дигитални за училищна STEM среда (9)

Подбрали сме подходящи за училище биологични микроскопи с големи увеличения, с цел изследване на различни микроскопски препарати.

Към всички модели можете да добавите комплекти трайни микроскопски препарати в кутийка с описание.

#4855 препарати 10 бр. риби, жаби, земноводни
#4856 препарати 10 бр. гущери, птици и змии
#4862 препарати 10 бр. възпроизводство на животни
#4877 препарати 10 бр. бактерии и прости организми
#4881 препарати 10 бр. възпроизводство на растения
#4886 препарати 10 бр. структура на зеленчуци
#4887 препарати 10 бр. възпр. и разв. на клетката
#4900 препарати 10 бр. светът в капка вода
#4910 препарати 10 бр. човешки тъкани I серия
#4911 препарати 10 бр. човешки тъкани II серия
#4914 препарати 10 бр. патолог. чов. тъкани I серия
#4915 препарати 10 бр. патолог. чов. тъкани II серия
#4918 препарати 10 бр. животински и човешки паразити
#4950 препарати 10 бр. животът в почвата
#4952 д. препарати 10 бр. животни и раст. увредени от замърсяване
#4960 препарати 10 бр. за изуч. на науки
#4963 препарати 10 бр. за изуч. на биология I серия
#4964 препарати 10 бр. за изуч. на биология II серия
#4976 препарати 25 бр. обща биология
#4977 препарати 25 бр. зоология I серия, безгръбначни, насекоми
#4978 препарати 25 бр. зоология II серия
#4979 преп. 10 бр. зоология: протозоа (най-прости)
#4980 преп. 25 бр. зоология: инсекти
#4981 д. преп. 15 бр. зоология: репродукция в безгръбначни
#4982 преп. 15 бр. ботаника: гъби, лишеи, мъхове
#4983 д. преп. 25 бр. ботаника: чернодробни, мъхове, спорови, голосеменни растения
#4984 д. преп. 25 бр. ботаника: покритосеменни, едносемеделни
#4985 д. преп. 25 бр. ботаника: покритосеменни, двусемеделни
#4986 преп. 25 бр. биология, клетка и животински тъкани
#4987 преп. 25 бр. човешко тяло: структура на органите

 

«1»

Мини количка

Количката е празна.

Валута