-------
ТЕЛЕСКОПИ

*CELESTRON
*KONUS
*SKY-WATCHER

БИНОКЛИ
KONUS
ДАЛЕКОГЛЕДИ
KONUS
АКСЕСОАРИ
KONUS
SKY-WATCHER
CELESTRON
МИКРОСКОПИ
KONUS
КОМПАСИ
KONUS
ВИСОТОМЕРИ
KONUS

ХРОНОМЕТРИ
KONUS

ЧАСОВНИЦИ
KONUS
КРАЧКОМЕРИ
KONUS
ТЕРМОМЕТРИ
KONUS
ВЛАГОМЕРИ
KONUS
БАРОМЕТРИ
KONUS
ЛУПИ
KONUS
СЛ. ОЧИЛА
KONUS
ПРИЦЕЛИ
KONUS
НОВИ
ПРОДУКТИ

KONUS
SKY-WATCHER
CELESTRON


 

 


 


ЛУПИ KONUS


ЛУПА
KONUS CLEAR (60mm 3.5-5x бифокална)


#3640QUICKLENS

ЛУПА
KONUS POCKET (сгъваеми очила за четене +1.5, +2.5)


#3617POCKET


ЛУПА
VUEMAX-PRO


ЛУПА ЗА ГЛАВА - за свободни ръце, с четири акрилни лещи с увеличения 1.2x, 1.8x, 2.5x и 3.5x, както и комбинации между тях до 8.75х, пластмасови окуляри, челно осветление, включени батерии

#3805VUEMAX-PRO

ЛУПА
QUICKLENS-2 (40-50mm 5x)

#3240QUICKLENS-2

| Картинка | Описание |


ЛУПА
(FLEXO-130, 2x, осветление LED)

#3626FLEXO-130

ЛУПА
(FLEXO-DUAL, 2-4x, осветление LED)

#3627FLEXO-DUAL

| Картинка | Описание |

| Картинка | Описание |

ЛУПА
LIGHT MAGNIFIER (3x)

#3380LIGHT MAGNIFIER

ЛУПА
QUICKLENS (D40mm 5x)

#3239QUICKLENS

| Картинка | Описание |

| Картинка | Описание |

ЛУПА
LUX-90 (D90mm, 2.5x, осветление)

#3379LUX-90

ЛУПА
LUX-50 (D50mm, 2.5x, осветление)

#3376LUX-50

| Картинка | Описание |


ЛУПА
(TRILED, 2x, осветление 3 LED)

#3374TRILED

ЛУПА
(CARDLENS, 2x, осветление LED)

#3382CARDLENS

| Картинка | Описание |

| Картинка | Описание |

ЛУПА
LINEN TESTER WITH LIGHT 10x

ЛУПА - сгъваема, стъклена леща, увеличение 10х (21 mm), метално тяло, осветление LED, с включени батерии, кутийка

#3025LINEN TESTER WITH LIGHT

ЛУПА
LINEN TESTER DUAL LENS 10x/20x


ДВОЙНА ЛУПА - с две сгъваеми стъклени лещи, увеличение 10х (12 mm) и 20x (18 mm), метално тяло, кутийка

#3021LINEN TESTER DUAL LENS

| Картинка | Описание |

| Картинка | Описание |

ЛУПА
#3105 AURUS 80 mm, 2x
#3104 AURUS 70 mm, 2.5x
#3102 AURUS 60 mm, 3x
#3100 AURUS 50 mm, 3.5x

#3105AURUS
#3104AURUS
#3102AURUS
#3100AURUS

ЛУПА
#3123 SILVER 80 mm, 2x
#3122 SILVER 70 mm, 2.5x
#3120 SILVER 50 mm, 3.5x

#3123SILVER
#3122SILVER
#3120SILVER

| Картинка | Описание |

| Картинка | Описание |

ЛУПА
#3112 AURUS 50 mm, 4.5x
#3113 AURUS 60 mm, 3x
#3114 AURUS 70 mm, 2.5x
#3115 AURUS 80 mm, 2x

#3112AURUS
#3113AURUS
#3114AURUS
#3115AURUS

ЛУПА
#3131 SILVER 50 mm, 4.5x
#3132 SILVER 60 mm, 3x
#3133 SILVER 70 mm, 2.5x
#3134 SILVER 80 mm, 2x

#3131SILVER
#3132SILVER
#3133SILVER
#3134SILVER

| Картинка | Описание |

| Картинка | Описание |

ЛУПА
#3381 LED LUX 3x с осветление

#3381LED LUXЛУПА
#3054 LINEN TESTER 30x30, 6x
#3053 LINEN TESTER 25x25, 7x
#3052 LINEN TESTER 20x20, 8x
#3051 LINEN TESTER 15x15, 10x
#3050 LINEN TESTER 10x10, 12x

#3054LINEN TESTER
#3053LINEN TESTER
#3052LINEN TESTER
#3051LINEN TESTER
#3050LINEN TESTER

ЛУПА
#3387 POVER-10, 30 mm, 10x

#3387

| Картинка | Описание |

| Картинка | Описание |

ЛУПА
#3342 ORANGE 50x75 mm, 3x

#3342ORANGE

ЛУПА
#3376 LUX-50, 50 mm, 2.5-5x

#3376LUX-50

| Картинка | Описание |

| Картинка | Описание |

ЛУПА
#3056 LINEN TESTER 6x LED скала с показалец
3057 LINEN TESTER 5x пл.т. осветление 25х30

#3056LINEN TESTER
#3057LINEN TESTER

ЛУПА
#3045 LINEN TESTER 30x30 6x
#3046 LINEN TESTER 25x25 7x
#3047 LINEN TESTER 20x20 8x
#3048 LINEN TESTER 15x15 10x

LINEN TESTER 6х
ЛУПА ЗА ТЕСТ - висококачествена стъклена лупа за тестове с метална основа, увеличение 6х и размери 30х30 mm, в калъф

LINEN TESTER 7х
ЛУПА ЗА ТЕСТ - висококачествена стъклена апланатична лупа за тестове с метална основа, увеличение 7х и размери 25х25 mm, в калъф

LINEN TESTER 8х
ЛУПА ЗА ТЕСТ - висококачествена стъклена апланатична лупа за тестове с метална основа, увеличение 8х и размери 20х20 mm, в калъф

LINEN TESTER 10х
ЛУПА ЗА ТЕСТ - висококачествена стъклена апланатична лупа за тестове с метална основа, увеличение 10х и размери 15х15 mm, в калъф

#3045LINEN TESTER
#3046LINEN TESTER
#3047LINEN TESTER
#3048LINEN TESTER

| Картинка | Описание |

| Картинка | Описание |

ЛУПА
#3056 LINEN TESTER 6x LED

#3056LINEN TESTER

ЛУПА
#3012 LINEN TESTER 10x

#3012LINEN TESTER

| Картинка | Описание |

| Картинка | Описание |


Постоянна изложба ОБРАЗИТЕ НА НЕБЕТО

ГАЛЕРИЯ

СЪВЕТИ 

 
Copyright АндромедА, 2022, - София, ул. "Цар Асен" 49, тел. +3592 981 13 27, e-mail: andromeda@telescope.bg : sales@telescope.bg