Категории с падащо меню

Условия за ползване

Общи правила и условия

 • настоящите правила и условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в telescope.bg
 • изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива
 • всеки потребител, работещ с telescope.bg е обвързан с правилата и условията от момента на влизане в уебсайта до момента на напускането му
 • telescope.bg е онлайн магазин, собственост на Андромеда ООД
 • telescope.bg предлага продукти, които Андромеда ООД разпространява
 • telescope.bg предоставя информация, възможност за онлайн поръчка, закупуване и доставка на продуктите предлагани от Андромеда ООД
 • Андромеда ООД си запазва правото да извършва промени в правилата и условията без предварително известие
 • потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на уебсайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите правила и условия и други общовалидни ограничения
Ограничения
 • предоставената информация е предмет на авторско право на Андромеда ООД
 • зареждането или отпечатването на страници от уебсайта е допустимо в случай, че не се нарушава Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП)
 • потребителите нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от уебсайта, без изрично разрешение на Андромеда ООД
 • потребителите нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация; да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и други подобни, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица
 • потребителите нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без негово съгласие
Отговорности
 • Андромеда ООД не носи отговорност за пропуски и неточности, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта
 • Андромеда ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт
 • Андромеда ООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки
 • Андромеда ООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата
 • Андромеда ООД се задължава да спазва договореностите си с потребителя с дължимата грижа

Лична информация

 • личната информация на потребителите, изпратена до telescope.bg , с цел получаване на продукти и услуги, е под закрила на Закона за защита на личните данни
 • Андромеда ООД е регистриран администратор на лични данни от Комисията за защита на личните дании, с всички произтичащи от това задължения
 • всички доброволно предоставени от потребителите лични и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на сайта, се съхраняват, обработват и използват единствено с цел извършване на предлаганите от telescope.bg услуги
 • telescope.bg не разпространява изпратената от потребители информация на трети лица по какъвто и да било начин и повод
 • telescope.bg взима взима всички необходими мерки, за да предпази личната информация на потребителите
Препратки към други сайтове
 • препратките от telescope.bg към други сайтове, собственост на трети лица, са направени за удобство на потребителите
 • Андромеда ООД не носи отговорност за съдържанието на други сайтове, различни от telescope.bg
 • потребителите посещават други сайтове по собствено желание и на своя отговорност
Цени, наличности и продуктова информация
 • всички посочени цени са с включен ДДС
 • Андромеда ООД може да променя цените и продуктовата информация по всяко време, без да е необходимо предварително да уведомява потребителите на telescope.bg
 • потребителите плащат цената, която е била актуална в момента на потвърждаването на поръчката
 • Андромеда ООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности
 • най-актуална информация на конкретно запитване се получава на посочените телефони за връзка с telescope.bg
 • при допуснати грешки и несъответствия в публикуваната на telescope.bg информация, Андромеда ООД може да откаже да изпълни поръчка по своя преценка, като не дължи обезщетение на съответния потребител, освен възстановяване на платени суми, в случай че има такива
Закон за защита на потребителите
Съгласно ЗЗП, потребителите на telescope.bg трябва да имат достъп до следната информация:
 • фирмени данни Андромеда ООД, ЕИК 831815135, юридически адрес 1113 София, ул. Юрий Гагарин, бл. 98, вх.Б, ап. 15 - адрес на офиса 1463 София, ул. Цар Асен 49, вход откъм ул. Неофит Рилски
 • описание на характеристиките на всеки продукт в съответната продуктова страница
 • всички посочени цени в telescope.bg са в лева с включен ДДС
Връщане на стока в 7-дневен срок
 • по силата на чл.55 (ал.1) от ЗЗП, потребителят може да упражни правата си в 7 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани
 • връщането на продуктите в този случай е за сметка на клиента

Мини количка

Количката е празна.

Валута